"ÚSPĚCH PRÁCE ADVOKÁTA ZÁVISÍ NA STUPNI VYŘEŠENÍ VAŠEHO PROBLÉMU, NIKOLIV NA MNOŽSTVÍ POPSANÉHO PAPÍRU"

Advokátní kancelář v Praze působí nepřetržitě od roku 1993 a nabízí všestrannou a profesionální právní pomoc od právního poradenství po komplexní vyřízení složitých právních případů.
Advokátní kancelář provozuje JUDr. Tatiana Poupová, advokát s dlouholetými zkušenostmi z generální právní praxe, vykonávané aktivně od absolvování právnické fakulty v roce 1983.

Poskytujeme právní služby v sídle advokátní kanceláře v Praze 4 a po dohodě také na pobočce Hořovice, okr. Beroun, efektivně, odborně a rychle s cílem dosáhnout v zájmu klientů co nejlepšího výsledku. V průběhu let advokátní kancelář získala důvěru stálé a spokojené klientely, která oceňuje jak profesionalitu, spolehlivost a diskrétnost, tak dostupnost potřebných právních služeb za přijatelné ceny. V případě potřeby je právní pomoc poskytnuta též v místě bydliště nebo v sídle klienta.

Kancelář je zaměřena na řešení nejrůznějších konkrétních problémů a situací klientů, na prosazování jejich nároků nebo obranu proti nárokům jiných subjektů či optimální nastavení právních vztahů vždy tak, aby poskytnutí právní služby bylo efektivní, rychlé a kvalitní. Důvěra, spolehlivost a zachování diskrétnosti klientem sdělených informací je samozřejmostí.
Kancelář poskytuje komplexní právní služby v poměrně širokém rozsahu platného tuzemského práva, jak fyzickým tak právnickým osobám, na území ČR se speciálním zaměřením v níže uvedených oblastech  : 
  • Občanské právo - majetková práva, závazková práva, ochrana osobnosti, zastupování.
  • Rodinné právo - manželství , rozvod manželství, vyživovací povinnosti, péče o děti, otcovství, partnerství a nesezdaní rodiče, osvojení, poručenství a opatrovnictví, svěření dítěte jiné osobě a pěstounství.
  • Dědické právo - pozůstalost a dědictví, zákonné dědictví, úkony pro případ smrti, vydědění, dluhy zůstavitele postihující dědice, spory o dědictví.
  • Bytové právo - bytové spoluvlastnictví, nájem a podnájem bytů, nebytové prostory, bytů.
  • Nemovitosti - vlastnictví, držba a vydržení, spoluvlastnictví, věcná břemena a služebnosti, zástavní právo, katastr nemovitostí, smlouvy.
  • Zastupování – před soudy a jinými orgány
Z důvodu zajištění komplexních právních služeb kancelář současně spolupracuje s řadou odborníků z jiných oborů, zejména se soudními znalci a tlumočníky, odhadci majetku, auditory, daňovými poradci, s notářskými kancelářemi, exekutorskými úřady a s advokátními kancelářemi na území SR.

Advokát JUDr. Tatiana Poupová, ve své praxi se dlouhodobě specializuje v oboru občansko-právním a rodinně-právním na poskytování právních služeb jako rodinný a rozvodový právník, neboť často právě vztahy v rodině končí u soudu. Bez právní pomoci erudovaného právníka laik nemá šanci vyhrát jakýkoliv spor. Jen v dobře zajištěných a uspořádaných rodinně – právních vztazích můžete kvalitně a úspěšně fungovat ve svém zaměstnání či podnikání.

Se svým dobře informovaným rodinným právníkem správně zajistíte a obhájíte svá práva a solidně splníte povinnosti vůči příbuzným i jiným osobám, např. vyřešíte dědictví, darování, prodej, spoluvlastnictví nemovitosti, sousedské vztahy, sepíšete závěť, vydědíte potomky, absolvujete spory o dědictví, poskytnete nebo vymůžete půjčky a odškodnění, vyklidíte nemovitosti, zajistíte právo na bydlení a užívání společných věcí, zřídíte nebo vypovíte nájmy a podnájmy, odstoupíte od smluv, zjistíte jejich platnost, sepíšete manželské a předmanželské smlouvy, absolvujete rozvod, upravíte péči o děti a styk s dětmi, zajistíte výživné, odstupné, vypořádáte společné jmění manželů a další právní situace.

Soudní rozhodnutí