"ROZVÁŽNÝ ČLOVĚK SE NEJDŘÍV PORADÍ A PAK SE TEPRVE DO NĚČEHO PUSTÍ"

Odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif ) v platném znění.
Odměna za poskytované právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednaná např. jako: 
  • odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • podílová odměna, podle výsledku sporu
Odměnu se snažíme přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu. Odměna je vždy stanovena vzájemnou dohodou, ještě před počátkem poskytování právních služeb.

Soudní rozhodnutí