ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Tatiana POUPOVÁ
členka České advokátní komory pod č. 2134

Střídavá péče rodičů o nezletilé děti

– předpoklady
– právo i povinnost rodičů
– vzdálenost bydliště rodičů

 

Vypořádání společného jmění po rozvodu

- věci již neexistující 
- výběry z účtů jedním z manželů
- náhrada nákladů soudního řízení

Společné členství manželů v bytovém družstvu

- nelze smluvně ovlivnit
- cena členského podílu při vypořádání
- nabytí  členství děděním a výluka ze SJM

Soudní rozhodnutí